นวัตกรรมใหม่

โรงเรือนพฤกษาสบาย

Pruksa - Sabai

“โรงเรือนพฤกษาสบาย” สามารถระบายความร้อนภายในโรงเรือนและใต้หลังคาได้เอง อาศัยลมธรรมชาติเป็นส่วนช่วยส่งเสริมให้การระบายอากาศภายในโรงเรือนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น แก้ไขปัญหาการสะสมของความร้อนภายในโรงเรือนทำให้สามารถปลูกพืชได้ตลอดปี

ทำไมต้องซื้อของเรา

นวัตกรรมเหนือชั้น

 นวัตกรรมโรงเรือนเพาะปลูกพฤกษาสบาย  รหัสนวัตกรรม : 02030004

อุณหภูมิที่เย็นกว่า

          จากการออกแบบที่เน้นส่งเสริมการระบายอากาศ และลดอุณหภูมิสะสม ทำให้อุณหภูมิภายในใกล้เคียงอุณหภูมิภายนอก เหมาะในการปลูกพืชหลากชนิด

ระบบควบคุมที่เหนือกว่า

       มีระบบควบคุมการให้น้ำ ควบคุมม่านปรับแสง รวมถึงควบคุมพัดลมกวนอากาศ ทำให้มั่นใจได้ว่า พืชจะได้รับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุด

ระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะ

        มีเซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้น ความเข้มแสง เพื่อปรับสภาพโรงเรือนให้เหมาะกับที่พืชต้องการได้อย่างสมบูรณ์แบบ

เราทำอะไรบ้าง

ให้คำปรึกษา

ติดตั้งโรงเรือน

เว็บมอนิเตอริ่ง

สินค้าและบริการ

Greenhouse

สร้างสมดุลอุณหภูมิภายในและภายนอก

Pruksa sabai G12

กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 4.5 เมตร

PRUKSA SABAI G24

กว้าง 6 เมตร ยาว  24 เมตร สูง 4.5 เมตร

บทความของเรา